Biblijne psalmy


Psalm 76: pełny, komentarz

komentarz – Psalm 76 został napisany po pokonaniu armii asyryjskiej, która oblegała Jerozolimę, prawdopodobnie z powodu epidemii cholery. Cała Judea uczestniczyła w uniesieniu ludu, który widział 46...

Psalm 62: pełny, komentarz

komentarz – Autor Psalmu 62, najprawdopodobniej uważanego za lewitę, ilustruje swoją tajemnicę, będąc silnym w obliczu trudności i będąc w pokoju, który tylko Bóg może dać swojej duszy. Zwracając się...

Psalm 102: pełny, komentarz

komentarz – W Psalmie 102 autor mówi, że widzi spustoszenie Syjonu i że uczynił tak wielu wrogów z powodu nadziei na przyszłe odrodzenie Jerozolimy. Otacza go wielu, którzy w przeszłości byli jego...

Psalm 6: kompletny, komentarz

komentarz – Psalm 6 przedstawia się jako modlitwa podczas wielu cierpień w życiu, psalmista uznaje swoje grzechy, ale ma nadzieję na nieskończone miłosierdzie Boże. Psalm 6 kompletny[1] Do mistrza...

Psalm 20: pełny, komentarz

komentarz – W formie modlitwy pozdrowienia dla króla, z którym związany jest psalmista, w Psalmie 20 mówimy o pomocy, która przyjdzie od Boga do głowy jego ludu z jego niebiańskiej świątyni lub z...

Psalm 73: kompletny, komentarz

komentarz – W Psalmie 73 autor przedstawia trudności napotykane w obliczu uświadomienia sobie, że niegodziwi i aroganccy przechodzą okres dobrobytu gromadzącego bogactwo, podczas gdy przy właściwej...

Psalm 2: kompletny, komentarz

komentarz – Autor Psalmu 2, zalany wiarą w Boga, podkreśla błędy i postawy absurdalnej walki z Bogiem prowadzonej przez potęgę ziemi i tych, którzy idą za nimi głupio. Psalm 2 kompletny[1] Dlaczego...

Psalm 35: pełny, komentarz

komentarz – Psalm 35 rozpoczyna się wezwaniem do Pana, by bronił się przed oskarżycielami przed niewinnym postawionym przed sądem, operacją zorganizowaną w celu zniszczenia jego morale. Chociaż...

Psalm 147: pełny, komentarz

komentarz – W Psalmie 147 autor zachęca do uwielbienia, potwierdzając, że dobrze jest śpiewać chwały Panu, zamierzając tym zachowaniem zwrócić się do Niego pełnego wiary i poczuć się częścią Jego...

Psalm 125: pełny, komentarz

komentarz – W Psalmie 125 autor jest pewny stabilności góry Syjon, która reprezentuje Jeruzalem, w wyniku obietnic złożonych przez Pana, każdy człowiek ufający Panu nie będzie się bał. Ukończ Psalm...


Top