Biblijne psalmy

Psalm 22: pełny, komentarz

komentarz – Psalm 22 opisuje postać prawego człowieka cierpiącego i prześladowanego, ale pełnego wiary w Boga, jest autobiografią autora dotyczącą osobistego bolesnego doświadczenia, przedstawiającą...

Psalm 86: pełny, komentarz

komentarz – Autor Psalmu 86 jest Żydem, który wykazuje wielki opór wobec presji wywieranej przez przeciwników, ludzi pełnych arogancji i bardzo gwałtownych, którzy chwalą się bogami, w których...

Psalm 123: pełny, komentarz

komentarz – W Psalmie 123 sytuacja czytelnika objawia się bólem utraty osoby, która go reprezentuje. Znajduje jednak siłę, by zareagować na to wszystko poprzez swoją wielką wiarę w Boga, a...

Psalm 77: kompletny, komentarz

komentarz – Autor Psalmu 77 można opisać jako pobożnego Żyda, który przebywał w Palestynie w czasie deportacji do Babilonu. Święta spędzone w Jerozolimie i świątyni, teraz zniszczonej przez kilka...

Psalm 97: kompletny, komentarz

komentarz – Psalm 97 rozpoczyna się wraz z ogłoszeniem królestwa Bożego iz tego powodu wszystkie narody ziemi są zaproszone do radowania się tym, gdziekolwiek się znajdują. Przedstawia się Boga jako...

Psalm 23: pełny, komentarz

komentarz – Ten, kto modli się w Psalmie 23, osobiście doświadczył sposobu, w jaki Pan poprowadził go pośród pułapek popełnionych przeciwko nim przez jego wrogów. Pełen wiary spokojnie oświadcza, że...

Psalm 24: pełny, komentarz

komentarz – Psalm 24 pokazuje, kiedy Izrael wraca z wygnania, mając świadomość, że po zniszczeniu miasta i świątyni jerozolimskiej, aby być z Panem, trzeba mieć czyste serce, ponieważ świątynia...

Psalm 112: pełny, komentarz

komentarz – Psalm 112 mówi o sprawiedliwych, których uważa za błogosławionych, bo boi się Pana, nie boi się, ale jest sprytny w przestrzeganiu przykazań, a działanie, które zamiast kosztować go...

Psalm 48: kompletny, komentarz

komentarz – W Psalmie 48 ochrona Boga jest sprawowana na górze Syjon nad Jeruzalem. Psalmista chwali Boga za pomoc miastu przed najazdem wroga, nagradzając w ten sposób wielką wiarę narodu Izraela....

Psalm 15: kompletny, komentarz

komentarz – Autor Psalmu 15 wymienia warunki życia w namiocie pana, mieszkając na swojej świętej górze, bardzo serdeczną modlitwę z ufnością tych, którzy boją się Pana, mocno wierząc, że jeśli nie...

Top