Psalm 100: kompletny, komentarz

post-title

komentarzW Psalmie 100 wszystkie narody ziemi są zaproszone do uznania jedynego Boga i oddania się jego służbie z radością i wdzięcznością, przestrzegając jego planu, zgodnie z którym człowiek jest w centrum jako osoba ponad wszystkimi żywymi istotami. Psalmista ma nadzieję, że ludy ziemi przyjmą orędzie Chrystusa, przyłączając się do Kościoła, którego drzwi są szeroko otwarte dla wszystkich, przyjmując sakrament chrztu.


Psalm 100 ukończony

[1] Psalm. W Święto Dziękczynienia.

[2] Wysławiajcie Pana, wszyscy na ziemi, służcie Panu z radością, przedstawiajcie się Mu z radością.


[3] Uznaj, że Pan jest Bogiem; stworzył nas, a my jesteśmy jego, jego ludem i trzodą jego pastwiska.

[4] Idźcie przez jego drzwi z hymnami podziękowań, jego atrium z pieśniami uwielbienia, chwalcie go, błogosławcie jego imię;

[5] ponieważ Pan jest dobry, Jego miłosierdzie, wierność każdemu pokoleniu są wieczne.

PLASTER MIODU. Psalm 100: Radość śłużby (Listopad 2021)


Tagi: Psalmy biblijne
Top